Vaše lepší cesta
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Frekomos – představení společnosti

Firma FREKOMOS spol. r. o. je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU. Společnost byla založena v roce 1994 a od roku 2008 má svojí organizační složku na území Slovenské republiky.
Technologie společnosti Frekomos, s.r.o. přispívají ke snižování objemů odpadů a omezení čerpání přírodních neobnovitelných zdrojů.
Cílem společnosti je poskytovat zákazníkům služby v garantované kvalitě za přiměřenou cenu v požadovaných termínech.
Společnost Frekomos, s.r.o. je společností, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Naše stavby a technologie jsou bezpečné i pro okolní prostředí a zanechávají v něm minimální ekologickou stopu.

Recyklace za horka na místě

Recyklace za studena na místě

Frézování vozovek

Ekonomicky a ekologicky výhodná metoda opravy asfaltových krytů vozovek.

Recyklace za studena je založená na druhotném využití materiálů již zabudovaných v konstrukci vozovky.

Studené frézování povrchu vozovek je využíváno na odstranění starých nebo narušených vrstev vozovky.

Strojní pokládka krajnic

Údržba krajnic

Míchací mobilní centrum

Strojní pokládka krajnic nabízená naší společností je prováděná krajnicovým finišerem Vögele Super 1402 s integrovanou hutnící deskou.

Správná funkčnost silničních krajnic a příkopů je nepostradatelná pro udržení dobrého technického stavu a maximální prodloužení životnosti vozovky.

Mobilní kompaktní míchací zařízení pro výrobu stmelených a nestmelených směsí užívaných při výstavbě, rekonstrukcích a opravách komunikací.

Zlepšování zemin

Drcení betonového krytu vozovek technologií IMPAKTOR 2000

Úprava zemin

Úprava zemin je technologie snižující materiálovou náročnost při provádění zemních prací.

Technologie drcení neboli fragmentace betonového krytu se používá při demolicích a opravách cementobetonových krytů vozovek a zpevněných ploch.

Certifikace - Systém jakosti

Certifikáty

Vybudovaný systém managementu jakosti je základním nástrojem pro naplňování stanovené strategie a cílů společnosti.

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Video