Vaše lepší cesta
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Certifikace – Systém jakosti

Společnost FREKOMOS s.r.o. splňuje v požadovaném rozsahu certifikační kritéria předepsaná ČSN EN ISO 9001:2001

Certifikovaný Systém řízení jakosti využívá možnosti analýzy rizik, založené na statistickém vyhodnocení údajů o kvalitě produkce v jednotlivých oborech stavebního podnikání, je provázán s propracovaným motivačním programem.

Zvyšování kvality produkce = uspokojování potřeb zákazníka je věnována maximální péče na všech řídících úrovních.

Vybudovaný systém managementu jakosti je základním nástrojem pro naplňování stanovené strategie a cílů společnosti a to zejména s ohledem na jakost firemních produktů a stavebních zakázek. Pravidelný dohled certifikačního orgánu a každoroční vyhodnocování efektivnosti jednotlivých procesů zajišťují funkčnost systému a jsou zárukou neustálého plnění požadavků zákazníka pomocí známých technologií a dostupné technické vybavenosti.

Norma ISO 9001 je mezinárodní norma složená výhradně z požadavků na systém řízení jakosti. Zařazení těchto požadavků do řízení firemních procesů a jejich naplňování pomáhá organizaci lépe uspokojovat potřeby zákazníků a tím dosahovat svých podnikatelských cílů.

Certifikát BOZP

Certifikát BOZP

Certifikát environmet managementu

Certifikát environmet managementu

Certifikát kvality

Certifikát kvality

 

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Video