Vaše lepší cesta

Drcení betonového krytu vozovek technologií IMPAKTOR 2000

Technologie drcení neboli fragmentace betonového krytu se používá při demolicích a opravách cementobetonových krytů vozovek a zpevněných ploch. Naše technologie Impaktor se používá k odstranění napětí (zmenšení dilatačních celků) ve starých cementobetonových vozovkách. Trhliny vzniklé pojezdem dynamicky působícího válce Impaktoru procházejí celou sílou cementobetonové desky. Takto rozdrcenou cementobetonovou desku je možné hutnit a použít opětovně jako podkladní vrstvu pro výstavbu nového asfaltového krytu. Zvýšením počtu pojezdů dynamického válce dochází k drcení na menší betonové kry, čehož se využívá při úplné demolicích cementobetonových krytů vozovek.

 Impaktor 2000

Impaktor 2000 je dynamicky působící válec (12,7t) kubického tvaru, tažený traktorem, který dokáže narušit a zhutnit cementobetonové desky vozovek. Valivá energie válce je pomocí pružné mechaniky změněna na dynamickou rázovou sílu, která je u Impaktoru 2000 až dvakrát vyšší než u běžných „spouštěcích“ technologií. V případě vhodně navrženého počtu pojezdů a rychlosti pojezdu (10-14 km/h) vytváří Impaktor 2000 2 údery za sekundu o síle 30 kJ/úder.

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií