Vaše lepší cesta

Frézování vozovek

Studené frézování povrchu vozovek je využíváno na odstranění starých nebo narušených vrstev zejména v případě, kdy je zachovat původní niveletu nebo kdy je potřeba vzhledem k vzrůstající náročnosti silničního provozu danou niveletu povrchu vozovky upravit. Technologii frézování je možné využít i na zdrsnění povrchu vozovky na nebezpečných úsecích nebo na vyrovnání nerovností.

Příklady použití technologie frézování:

  • frézování konstantní tloušťky
  • frézování na stanovený příčný sklon
  • srovnávání podélných nerovností vícebodovou nivelací
  • frézování podle vodícího lanka
  • frézování podle laserového senzoru
  • srovnávání vyjetých kolejí speciálním jemným frézovacím bubnem
  • frézování lokálních výtluků
  • frézování rýh pro inženýrské sítě
  • kompletní likvidace komunikací a ploch
  • rozemletí stávajících ploch s ponecháním na místě – rozfrézování před studenou recyklací na místě a deformací

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií