Vaše lepší cesta

Recyklace za horka na místě

Ekonomicky a ekologicky výhodná metoda opravy asfaltových krytů vozovek.
Touto progresivní technologií dochází k přetvarování a jakostnímu vylepšení stávajícího asfaltového krytu.
Ve stejném pracovním cyklu je možné zároveň položit i novou obrusnou vrstvu (REPAVEREMIX PLUS)
Hlavní přednosti recyklace za horka na místě:

  • Nízká ekonomická a časová náročnost opravy
  • Prodloužení životnosti asfaltového krytu resp. konstrukce vozovky
  • Environmentální dopad (šetření přírodních zdrojů, úspory energií, snižování objemu odpadů)
  • Remix a remix plus jsou bezspárové technologie, protože příčné a podélné spáry jsou tepelně ošetřeny přímo při pokládce, čímž se docílí stejná míra zhutnění jako uprostřed pracovního pruhu
  • Zvýšení pohodlí jízdy a bezpečnosti účastníků silničního provozu

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií