Vaše lepší cesta

Recyklace za studena na místě

Recyklace za studena je založená na druhotném využití materiálů již zabudovaných v konstrukci vozovky. Používá se tam, kde je únosnost vozovky vyčerpána a vozovka je natolik porušena, že je nezbytná rekonstrukce více vrstev. Příznakem takového poškození je výskyt síťových trhlin, často doprovázených četnými výtluky a plošnými deformacemi, zejména ve stopách vozidel nebo při okrajích.

  • Nízká ekonomická a časová náročnost opravy (nižší materiálová spotřeba a redukce těžké stavební techniky)
  • Prodloužení životnosti konstrukce vozovky
  • Environmentální dopad (šetření přírodních zdrojů, úspory energií)
  • Zvýšení pohodlí jízdy

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií