Vaše lepší cesta

Strojní pokládka krajnic

Nezpevněna krajnice – šířkový prvek koruny silniční komunikace mezi jízdním pásem nebo zpevněnou krajnicí a hranou koruny tělesa vozovky. Slouží jako přechod komunikace do volné krajiny a současně pro osazení součástí a příslušenství pozemní komunikace např. bezpečnostního a odvodňovacího zařízení, veřejného osvětlení, protihlukové stěny apod.

Strojní pokládka krajnic nabízená naší společností je prováděná krajnicovým finišerem Vögele Super 1402 s integrovanou hutnící deskou.

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií