Vaše lepší cesta

Údržba silničních krajnic a příkopů

Správná funkčnost silničních krajnic a příkopů je nepostradatelná pro udržení dobrého technického stavu a maximální prodloužení životnosti vozovky. Seřezáním krajnic a udržováním příkopů je zajištěn soustavný odtok vody z komunikace. Tím lze předejít podmáčení, vyplavení a podemletí krajnic, vytváření výtluků, kaluží a mrazových
trhlin. To v důsledku znamená úsporu nákladů investovaných do oprav komunikací.
Námi poskytovaná služba spočívá v nasazení příkopového rýpadla MULAG HS 2400. Díky parametrům a efektivnosti rýpadla není třeba při prováděných pracích větších dopravních omezení. Schopnosti rýpadla jsou uplatňovány na všech typech komunikací i v členité městské zástavbě.

Odkazy na spolupracující firmy

Rychlý kontakt

Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
Tel: +420 571 616 755
Fax: +420 571 616 755
email: frekomos@frekomos.cz

Vybrané dokumenty

Projekty spolufinancované Evropskou unií