Vaše lepší cesta

Frekomos – představení společnosti

Společnost FREKOMOS s.r.o. je specializovaná stavební společnost s působností po celé ČR, a v zemích EU. Společnost byla založena v roce 1994 a má dceřiné společnosti na Slovensku a v Chorvatsku.

Technologie společnosti Frekomos, s.r.o. přispívají ke snižování objemů odpadů a omezení čerpání přírodních neobnovitelných zdrojů.

Cílem společnosti je poskytovat zákazníkům služby v garantované kvalitě za přiměřenou cenu v požadovaných termínech.

Společnost Frekomos, s.r.o. je společností, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Naše stavby a technologie jsou bezpečné pro zaměstnance i pro okolní prostředí a zanechávají v něm minimální ekologickou stopu.

 

Certifikace

Společnost FREKOMOS s.r.o. splňuje v požadovaném rozsahu certifikační kritéria předepsaná ČSN EN ISO 9001:2016 se zohlednění, požadavků metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, dále ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018

Vybudovaný systém řízení managementu je základním nástrojem pro naplňování stanovené strategie a cílů společnosti, a to zejména s ohledem na bezpečnost práce, jakost technologických postupů a stavebních zakázek a řízení environmentálního managementu.

Společnost Frekomos, s.r.o. má certifikovaný systému řízení výroby pro stavební výrobek R-materiál dle zařazený dle ČSN EN 13108-8 a certifikát výrobku Recyklát asfaltový zařazený dle TP 210.

Pravidelný dohled certifikačního orgánu a každoroční vyhodnocování efektivnosti jednotlivých procesů zajišťují funkčnost systému a jsou zárukou neustálého plnění požadavků zákazníka pomocí známých technologií a dostupné technické vybavenosti.