Frézování vozovek

Frézování asfaltových a betonových ploch

Při opravě dálnic, silnic a místních komunikací se v současnosti neobejdeme bez studeného frézování stmelených vrstev. Silniční frézy jsou používané na odstranění starých anebo poškozených vrstev zejména v případě, kdy je po položení nových vrstev potřeba zachovat původní nivelitu vozovky, a nebo, pokud je třeba nivelitu upravit. Silniční frézy mohou být taky uplatněny přii úpravě povrchových vlastností vozovek na nebezpečných úsecích, jako je jejich zdrsnění a vyrovnání příčných a podélných nerovností.

 

 

Stroje společnosti Frekomos, s.r.o.

Silničnií frézy šíře 2000 až 2200 mm

Frézy s označením W2000, W2100 a W200i W220 s pracovní šírkou 2000 mm a 2200 mm a hloubkou až 350 mm jsou určené pro výměry do 12 000 m2 denně (při 50 mm tl.). Vhodné jsou především k frézování dalničních a silničních komunikací, velkých otevřených ploch nebo k rozfrézování konstrukčních vrstev vozovek s ponecháním výfrezků na místě pro následné zpracování recyklací za studena. Frézy jsou vybaveny dvěma senzory příčného a podélného sklonu, vícebodovou nivelací pro vyrovnání nerovností (multiplex) a snímačem vodícího lanka. Na přání zákazníka frézujeme vozovky podle digitálního modelu v systému 3D nivelace.

 

Silniční frézy šíře 1000 mm

Kompaktní silniční frézy s pásovým dopravníkem, pracovnÍ šířkou záběru 1000 mm a hloubkou až 330 mm, určené pro menší výměry do 3 000 m2 denně (při 50 mm tl.). Vhodné jsou především na frézování rýh inžinýrských sítí, lokálních výtluků, napojení jednotlivých vrstev vozovky, uzavřených hal, areáků firem, menších mostů s omezenou tonáží, ploch s větším členěním, ulic ve městech, křižovatek a k odstranění vodorovného značení na vozovce.

 

Jemné frézování

- - -Jemné frézování realizujeme silniční frézou vybavenou speciálním „jemným“ frézovacím bubnem. „Jemný“ buben se od standardního bubnu silniční frézy liší vyšším počtem frézovacích nožů. V našem případě je to 300 kusů oproti běžnému počtu 150 ks, čímž se sníží rozestup drážek v povrchu vyfrézované vrstvy na 8 mm. Textura takto vyfrézovaného povrchu je jemnější. Jemné frézování je vhodné především k vyrovnání nerovností vozovky (nejčastěji jsou to vyjeté koleje), k odstranění zvětraného povrchu a k přípravě povrchů před dalšími technologiemi jako je recyklace za horka, mikrokoberce, zákryty a nátěry. Jemné frézování lze taky použít ke zdrsnění exponovaných a nebezpečných úseků komunikací a k odstranění vodorovného dopravního značení.