Recyklace za studena

Recyklace za studena na místě

- - -Recyklace za studena na místě je nízkoodpadová technologie snižující množství vstupních surovin při rekonstrukcích komunikací. Jedná se o moderní technologii nezbytnou pro hospodárnou správu komunikací.

Recyklace za studena na místě je založená na druhotném využití materiálů již zabudovaných v konstrukci vozovky. Používá se tam, kde je únosnost vozovky vyčerpána a vozovka je natolik poškozena, že je nezbytná rekonstrukce více vrstev. Příznakem takového poškození je výskyt síťových trhlin a plošných deformací, zejména ve stopách vozidel nebo při okrajích.

Technologie recyklace za studena na místě umožňuje zvýšit kvalitu ložní nebo podkladní konstrukční vrstvy v tloušce 12 – 25 cm přidáním hydraulických a asfaltových pojiv, případně doplněním kameniva dle navržené receptury.

 

Přednosti recyklace za studena na místě

 

Používaná pojiva

 

Reprofilace a granulace vrstev vozovek

Reprofilací se upravuje granulace materiálu nebo homogenizuje konstrukční vrstva vozovky v požadované tloušťce s následným přerovnáním a příp. zhutněním. Reprofilace může být realizována jako konečná úprava, kde takto upravená a zhomogenizovaná vrstva po vyrovnání a zhutnění může sloužit svému účelu (např. Nezpevněné komunikace a plochy), nebo se může reprofilace použít pro úpravu zrnitosti, kdy je třeba rozbít velká zrna bránící použití zemních a recyklačních fréz resp. vytvořit chybějící jemnou frakci a optimalizovat tak křivku zrnitosti pro následné úpravy.

Naše společnost využívá pro technologii reprofilace a granulace taženou frézu FAE MTM 200 osazenou na vysoce výkonném traktoru FENDT. Šířka záběru frézy je 2050 mm, hloubka zpracování je do 400 mm. Fréza je vybavena dávkováním vody do prostoru bubnu.

Jedná se o víceúčelové zařízení umožňující následující činnosti:

 

 

Vzhledem ke kompaktním rozměrům a dobré manévrovací schopnosti, může fréza pracovat i ve stísněných podmínkách, kde je z důvodu nevyhovujícím prostorovým parametrům omezený přístup klasickým strojním frézám. Jedná se zejména o místní komunikace, lesní cesty a účelové komunikace v uzavřených areálech. Uchycení na standardním traktoru umožňuje rychlý přesun stroje mezi pracovišti oproti klasickému samojízdnému stroji.