Údržba silničních krajnic a příkopů

Údržba silničních krajnic a příkopů

Správná funkčnost silničních krajnic a příkopů je nepostradatelná pro udržení dobrého technického stavu a maximální prodloužení životnosti vozovky. Seřezáním krajnic a udržováním příkopů je zajištěn soustavný odtok vody z komunikace a z jejího podloží. Tím lze předejít podmáčení, vyplavení a podemletí krajnic, vytváření výtluků, kaluží a mrazových trhlin, což v důsledku zvyšuje efektivnost a úsporu nákladů investovaných do oprav komunikací.

Nemalý přínos údržby krajnic a profilace příkopů spočívá ve zvýšení bezpečnosti dopravy. Jeden z hlavních důvodů zajištění odtoku dešťové vody z jízdní dráhy je předcházení vzniku efektu Aquaplaningu.

Naše služba spočívá v nasazení příkopového a krajnicového rýpadla MULAG HS 2400 a krajnicové frézy DÜCKER SBF 900, které svým výkonem mohou pomoci před popsanými riziky. Díky parametrům a efektivnosti těchto strojů není třeba při prováděných pracích větší dopravní omezení. Stroje jsou uplatňovány na všech typech komunikací.

 

MULAG HS 2400

Rýpadlo konstruované pro strhávání nezpevněných krajnic, profilaci stávajících a hloubení nových příkopů. Optimální profilace příkop a krajnic je dosaženo přizpůsobením pracovní lžíce požadovanému profilu, jejím následným tažením a seřezáním přebytečných nánosů. Kabina obsluhy se při práci vysouvá pomocí teleskopu přímo nad příkop nebo krajnici. Z tohoto místa je úkon stroje kontrolován nejlépe. Díky konstrukci rýpadla je možné vyhýbat se překážkám jako jsou stromy a dopravní značení. Krajnicová lžíce s minimální výškou umožňuje seřezávat krajnice i pod silničními svodidly.

Rýpadlo MULAG HS 2400 nepoužívá žádné rotační nástroje, jen řezné plochy profilových lžic z vysoce kvalitní oceli. Nevzniká tak žádné další znečištění okolních ploch (nepřípustné dle TP 116 MDČR), jako je tomu u příkopových fréz. Vytěžená zemina je odkládána na vlastní korbu rýpadla, která je vysypávána v pravidelných intervalech na korbu přístavného nákladního vozidla a dále transportována na skládku. Odvoz vytěžené zeminy tak může probíhat permanentně bez čekacích přestávek.
Denní výkon příkopového rýpadla Mulag HS 2400 je až 1300 bm profilované příkopy za den a až 2500 bm seřezané nezpevněné krajnice za den.

 

DÜCKER SBF 900

Krajnicová fréza je nasazována k odstranění nánosu na nezpevněné krajnici, za účelem plynulého odtoku vody z povrchu vozovky. Vrstva nánosu na krajnici je seřezána pomocí rotačního a takto vytěžená zemina je pomocí pásového dopravníku kontinuálně nakládána na dopravní prostředek, který tuto následně odváží na skládku. Nevzniká tak žádné další znečištění okolních ploch. Šířka záběru frézy je 800 až 2300 mm a tloušťka frézované vrstvy je prakticky neomezená, má vliv pouze na pracovní rychlost stroje. Práce je možno realizovat i pod silničními svodidly.
Denní výkon krajnicové frézy může být až 6000 bm.